WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever: AIRVANCE GROUP
SAS met een maatschappelijk kapitaal van € 23.941.923,24
HR van Bourg en Bresse nr. 490 586 708

Intracommunautair BTW-nummer: FR88490586708

Adres: Rue des Barronnières – 01700 Beynost

Telefoon: 04 72 88 11 11

Directeur publicatie: AIRVANCE GROUP

E-mail: contact@airvancegroup.com

 

Hostbedrijf: SKYLOUD

HR Lyon B nr. 887 749 208

Adres: 3 place Giovanni Da Verrazzano – 69009 Lyon

Nummer: 09 72 59 20 12

 

Op de informatie van deze website is Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978 van toepassing.

Waarschuwing:

AIRVANCE GROUP, de vennootschap die eigenaar is van het merk CAIROX, is slechts gebonden door een eenvoudige middelenverbintenis betreffende de informatie die zij ter beschikking stelt van de personen die toegang hebben tot haar website https://cairox.com/

Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om de betrouwbaarheid te garanderen van de informatie op deze website kan AIRVANCE GROUP niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, weglatingen of voor de resultaten die voortkomen uit het gebruik van deze informatie.

Met name kunt u door gebruik te maken van hypertekstlinks op onze website naar andere servers worden geleid om kennis te nemen van de gezochte informatie op servers waarover AIRVANCE GROUP geen enkele controle heeft.

De website van AIRVANCE GROUP is normaal 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. Bij overmacht, computerproblemen, moeilijkheden die verband houden met de infrastructuur van telecommunicatienetwerken of technische moeilijkheden, bij onderhoud etc., zonder dat deze lijst limitatief is, kan de toegang tot de hele website of een deel ervan naar goeddunken van AIRVANCE GROUP worden opgeschort of opgeheven.

De website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en aangepast.