Geavanceerde tools voor HVAC-professionals om de luchtstroom te berekenen

Onze gespecialiseerde berekeningstools zijn ontworpen om uw ventilatieprojecten te vereenvoudigen en te optimaliseren. Deze geavanceerde berekeningstools stellen u in staat om de luchtkanaalnetwerken nauwkeurig te dimensioneren en de geluidskenmerken van uw installaties optimaliseren.

Maak kennis met onze 4 gespecialiseerde berekeningstools voor een optimale ventilatie die voldoet aan uw professionele vereisten.

Berekeningstool voor drukverliezen in luchtkanalen

Bereken de lineaire drukverliezen in luchtkanaalnetwerken en bepaalde accessoires voor luchtverdeling in functie van het debiet of de doorvoersnelheid.
Met deze tool berekent u in een oogwenk het lineaire drukverlies in ronde en rechthoekige luchtkanalen in functie van het debiet en de doorvoersnelheid.
Deze handige tool is bestemd voor het ontwerpen van uw ventilatiesystemen.

Berekeningstool voor de optimale kanaaldiameter

Vind de kanaaldiameter die het best beantwoordt aan uw behoeften in functie van het gewenste luchtdebiet en de luchtsnelheid in het kanaalnetwerk in een oogwenk. Met deze tool berekent u de diameter die het best aansluit op uw behoeften voor diameters tot 1.250 mm. Met CAIROX berekent u de kanaaldiameter die nodig is om lucht met een bepaalde snelheid te laten circuleren, gebaseerd op het debiet dat u opgeeft.

De gebruikte berekeningsformule is dezelfde als voor de klassieke debietberekening = snelheid x oppervlakte, waarbij elke parameter in deze vergelijking wordt ingevoerd in de gebruikelijke eenheden: debiet (m3/h), oppervlakte (m²) en snelheid (m/s).

Deze luchtdebietwaarden zijn afhankelijk van verschillende factoren: het type gebouw en de plaatsing van de kanalen in het luchtverdelingsnetwerk.

 

Berekeningstool voor de conversie van geluid

Met deze berekeningstool van CAIROX bepaalt u de geluidsdruk (Lp) op een bepaald punt aan de hand van het geluidsvermogenniveau (Lw), de afstand en de richting. Deze tool is bestemd voor de conversie tussen de twee belangrijkste fysische grootheden van geluidsabsorptie in ventilatie, met name het geluidsvermogen en de geluidsdruk.

Het geluidsvermogen (Lw) komt overeen met de waarde van het geluid bij de geluidsbron.

Aan de hand van deze gegevens kan de geluidsdruk (Lp) worden berekend, die overeenkomt met het geluidsniveau van geluidsgolven die zich verspreiden in de omgeving. De geluidsdruk is daarom een belangrijke factor bij het bepalen van het geluid dat gebruikers zullen waarnemen. Bij het omrekenen van vermogen naar druk moet er rekening worden gehouden met de locatie van de geluidsbron en de afstand tussen de gebruiker en de geluidsbron.

De som van twee geluidsvermogens berekenen.

Met deze berekeningstool van CAIROX berekent u de som van twee geluidsniveaus in dB(A). Aangezien geluidsniveaus op een logaritmische schaal worden gemeten, worden ze niet wiskundig opgeteld.

Daarom gebruiken we de volgende formule: Lp = 20 x log10 [Peff/Pref] waarbij Peff = effectieve druk, Pref = referentiedruk, Lp = geluidsdruk.

Als u bijvoorbeeld twee identieke geluiden optelt, wordt de effectieve druk in de bovenstaande formule verdubbeld. Het resultaat is dan: Lp = 20 x log10 [2xPeff/Pref] = 20 x log10 (2) + 20 x log10 [Peff/Pref ] = 3 + 20 x log10 [Peff/Pref ].

De som van de 2 identieke geluidsniveaus komt daarom overeen met een verhoging van het algemene geluidsniveau met 3dB.